Propers esdeveniments

Jornada XX anys del Banc del Temps

29 de novembre de 2019 - 15:30
/ ComunicacioASIF

L'Associació Salut i Família organitza una Jornada commemorativa en ocasió del XX aniversari de la Xarxa dels Bancs del Temps.

Obra de teatro "El contrato"

14 de novembre de 2019 - 15:30
/

Se trata de una obra inédita y no estrenada, escrita en 1973 por la dramaturga Carmen Resino.

FEMMéS 1r cicle de concerts sense intermediaris

2 de novembre de 2019 - 21:00
/ Teixim Xarxes

Les artistes prenen la iniciativa, es gestionen i s`organitzem creant equip amb personal tècnic i de comunicació, incidint d’aquesta manera en tots els aspectes relacionats amb la producció de FEMMéS | 1r cicle de concerts sense intermediaris.FEMMéS s'inspira en el Berliner Feminale, una iniciati

BICIBARRIS 2019 Feminismes sobre rodes

6 de octubre de 2019 - 10:30
/ Trama

En els itineraris de Feminismes sobre rodes parlarem del paper històric de les dones en les lluites socials, coneixerem col·lectius de dones i feministes i la feina que porten a terme, veurem com pot contribuir l’urbanisme en la igualtat i debatrem sobre reptes actuals que enfronta el feminisme. 

@TeximXarxes