Teixim

Esdeveniments passats

Jornada XX anys del Banc del Temps

29 de novembre de 2019 - 15:30
/ ComunicacioASIF

L'Associació Salut i Família organitza una Jornada commemorativa en ocasió del XX aniversari de la Xarxa dels Bancs del Temps.

Obra de teatro "El contrato"

14 de novembre de 2019 - 15:30
/

Se trata de una obra inédita y no estrenada, escrita en 1973 por la dramaturga Carmen Resino.