Teixim

Esdeveniments passats

Obra de teatro "El contrato"

14 de novembre de 2019 - 15:30
/

Se trata de una obra inédita y no estrenada, escrita en 1973 por la dramaturga Carmen Resino.

FEMMéS 1r cicle de concerts sense intermediaris

2 de novembre de 2019 - 21:00
/ Teixim Xarxes

Les artistes prenen la iniciativa, es gestionen i s`organitzem creant equip amb personal tècnic i de comunicació, incidint d’aquesta manera en tots els aspectes relacionats amb la producció de FEMMéS | 1r cicle de concerts sense intermediaris.FEMMéS s'inspira en el Berliner Feminale, una iniciati