Skip to main content

Punts d’Informació i Atenció a les Dones PIAD

equipament

Profile picture for user Punts d’Informació i Atenció a les Dones PIAD

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) són serveis públics, gratuïts i confidencials de l’Ajuntament de Barcelona on s’ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits. També s’ofereixen serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic.

Aquests serveis estan adreçats a les dones majors d’edat i a les noies de 12 a 17 anys.

Als PIAD hi trobaràs:

  • Atenció personalitzada.
  • Informació sobre diferents recursos de la ciutat: laborals, associatius, culturals, educatius, etc.
  • Assessorament jurídic: atenció especialitzada en les diferents especialitats jurídiques (dret civil, familiar, laboral, violència de gènere, estrangeria...).
  • Acompanyament psicològic: espai on poder treballar els diferents aspectes que han pogut portar a una situació de malestar i fer un procés de coneixement de les pròpies eines i potencialitats.
  • Atenció en casos de discriminació o violència masclista en qualsevol àmbit: laboral, social, de parella, en espais públics, etc.
  • Oferta de tallers gratuïts de diferents temàtiques: autoestima, dansa, risoteràpia, autodefensa, etc.
  • Participació en grups de creixement personal per aprofundir en l’autoconeixement i com a espai per compartir experiències entre dones.

A més, des dels PIAD es treballa en l’àmbit comunitari, fent activitats de sensibilització adreçades a la població en general i participant en plans comunitaris i xarxes sectorials.

"Diàlegs de dones"
Punts d’Informació i Atenció a les Dones PIAD
Intervencions comunitaries per promoure espais de participació per les dones
Punts d’Informació i Atenció a les Dones PIAD
Tallers d'apoderament feminista
Punts d’Informació i Atenció a les Dones PIAD