Skip to main content

Catàleg creadores de Gràcia Projecte Minerva

Descripció

El Projecte Minerva espera ser un punt de trobada per a les creadores del districte i un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia per a la comunitat i l’entorn artístic de la ciutat.

El catàleg virtual vol acollir totes aquelles dones, vinculades d’una forma o altra amb el districte de gràcia, que es dediquin o s’hagin dedicat a la creació artística i cultural en qualsevol de les seves facetes, disciplines i formats. Es concep tenint en compte les majors dificultats d’aprenentatge, accessibilitat, autonomia, promoció, reconeixement i memòria de les dones en un món artístic i cultural androcèntric i majoritàriament masclista, i es construeix amb la intenció d’incentivar, donar a conèixer i posar en valor el talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia.

La seva finalitat és el foment de la creació cultural de les dones, des del territori i amb perspectiva de gènere. Amb aquesta intenció, es proposa: reconèixer el valor artístic, cultural i social de les creacions de les dones; apoderar, recordar, visibilitzar i promocionar a les creadores de Gràcia; incentivar i donar suport a la seva tasca i els seus projectes; potenciar la producció i difusió de les seves creacions; promoure la contractació d’aquestes creadores en espais i institucions artístiques i culturals, públiques i privades; promoure la relació i l’establiment de xarxes entre creadores; establir lligams entre les creadores, el districte i el públic en general; promoure la marca Gràcia com a viver de talent femení; fomentar la perspectiva de gènere en l’art i educar en la igualtat a través de la creació cultural.

El Projecte Minerva és una iniciativa del Consell de Dones de Gràcia, realitzada amb el suport del districte i de la regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració de l’Associació Trama Serveis Culturals.

Aquest catàleg neix amb l’esperança de ser un gra de sorra que contribueixi al desenvolupament paritari del fet artístic i a la millora de la situació de les dones en l’àmbit cultural. L’oferim a les creadores del districte de Gràcia com una eina de promoció personal i de reivindicació col·lectiva.

Autoria

Projecte Minerva

Temàtica
Art i cultura
Corporalitats
Cos
Dones
Empoderament
Representacions
Rols de gènere
Àmbit
Accions artístiques
Arts escèniques
Arts visuals
Audiovisuals
Circ
Clown
Dansa
Literatura
Lliures
Música
Teatre
Públics
Ciutadania
Dones
Comparteix-ho

More Contents

Projecte Minerva

Mateixa temàtica

Teixim Xarxes
Institut Milà i Fontanals
Laboratorio Malaka