Revoluciona el Gènere

Descripció

Revoluciona el Gènere és un programa de tallers de prevenció de violències masclistes a centres educatius de secundària de Catalunya.

 1. És una acció educativa en horari lectiu amb el grup classe, implementada per un equip de talleristes especialitzades en la temàtica, que treballa la sensibilització i la detecció de les desigualtats de gènere, les principals formes de violències associades en l’adolescència i el com es poden abordar aquestes de forma conjunta.
 2. És una eina de suport pel professorat dels centres educatius per treballar la prevenció de les violències masclistes amb l’alumnat.
 3. És un punt de partida pels centres educatius que tinguin ganes de iniciar processos que impliquin intervencions educatives amb perspectiva de gènere o feminista.

L'objectiu estratègic principal és Reduir creences, actituds i comportaments masclistes de la població participant, i relacionats amb aquest, es defineixen tres objectius operatius a tractar:

 1. Identificar, visibilitzar i reflexionar sobre les creences, les actituds i els comportaments masclistes de les persones participants.
 2. Millorar el treball conjunt de la comunitat educativa.
 3. Fomentar l’adopció de la perspectiva de gènere en la intervenció de les persones professionals dels instituts.

A qui va dirigit?

Va adreçat a població adolescent, a partir dels 15 anys d’edat, dels centres educatius de secundària de Catalunya, públics i concertats, que s’hagin inscrit al programa. Es dirigeix també al professorat dels centres educatius on s’implementen els tallers i a les famílies que tinguin interès en participar-hi.

Què ofereix?

 1. Taller de 6 hores sobre prevenció de violències masclistes al grup classe en horari lectiu al centre educatiu.
 2. Assessorament puntual i acció formativa complementària a professorat.
 3. Material de suport per a professorat.
 4. Xerrada a famílies dels centres eductius.

Quins són els continguts conceptuals del taller?

Sessió1. Estereotips de gènere i relacions de poder.

 1. Estereotips de gènere i sistema sexe-gènere-desig.
 2. Aprenentatge dels estereotips.
 3. Desigualtats de gènere.

Sessió 2. Limitacions de les llibertats relacionades amb el gènere.

 1. Formes de flirteig masclistes.
 2. Limitacions de les llibertats que pateixen les dones i desconstrucció de la masculinitat.
 3. Detecció i actuació conjunta.

Sessió 3. Amor romàntic i violència de gènere en la parella.

 1. Mites i mandats de l’amor romàntic.
 2. Reproducció dels estereotips en l'àmbit de la parella.
 3. Formes de violència a la parella.
Mèdia

Més materials