Cap a un teatre feminista. Guia per incorporar la perspectiva de gènere al món del teatre

Descripció

Guia dirigida a persones professionals del teatre i institucions culturals interessades a adquirir eines per incorporar la perspectiva de gènere en la seva tasca diària.

L’objectiu és pensar el teatre en termes feministes. I això vol dir anar molt més enllà de dur a escena temes mal anomenats «de dones», per incorporar la intenció de plantejar-nos les preguntes difícils que proposen els feminismes contemporanis, fonamentats en l’antiracisme, l’anticapitalisme i la no jerarquia; i que qüestionen la matriu de gènere, l’heterosexualitat obligatòria i els privilegis. També vol dir facilitar eines i una mirada crítica a les persones que en formen part, que els permeti generar nous relats més enllà del mainstream i del relat patriarcal.

Mèdia
guia_teatre_feminista

Més materials