Maleta Pedagògica: Un equipatge per a la interculturalitat

Descripció

El Servei de Mediació i Interculturalitat de la Fundació Surt, en col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ha elaborat aquest material amb la finalitat de donar suport a projectes d'elaboració, revisió i millora dels recursos pedagògics en l'àmbit de l'Educació Per al Desenvolupament.

El Servei de Mediació i Interculturalitat de la Fundació SURT, desenvolupa accions i programes amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat de les persones immigrades en la societat d'acollida. A través del seu treball cerquen visibilizar els obstacles i estereotips existents per raons de gènere i/o origen, afavorir l'acostament de diferents realitats culturals, idiomàtiques, socials i construir instruments per millorar la qualitat de la intervenció (formació i assessorament en mediació intercultural, disseny i implementació de recursos).

Sent l'escola un espai privilegiat per a la trobada i la integració intercultural entre les persones immigrades i les persones residents, aquesta Maleta Pedagògica, un equipatge per a la interculturalitat té com a objectius promoure l'educació intercultural i la millora de competències interculturals i d'equitat de gènere dels i les professionals de la docència. Es pretén amb aquest material contribuir per fomentar la cohesió social, l'equitat de gènere i el respecte pels drets humans en l'àmbit educatiu, en un context de diversitat cultural.

La maleta pedagògica consta de tres mòduls temàtics amb textos de suport, preguntes i dinàmiques per treballar a les aules. Tot el material està disponible en català i en castellà:

Mòdul 1: Equitat de gènere
Mòdul 2: Interculturalitat
Mòdul 3: Ciutadania

Mèdia
maletapedagogica_surt

Més materials

Mateixa temàtica