Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils

Descripció

El protocol d’actuació en casos de violències masclistes en el si de les associacions  sorgeix a partir de la inquietud manifestada per les entitats juvenils que participen a l'Espai de Feminismes del Consell de la Joventut de Barcelona degut al degoteig constant de casos de violències masclistes que es produeixen a dia d’avui.

Per tal de fer front a aquesta problemàtica, aquest material pretén dotar d’eines a les entitats per a actuar en aquells casos de violències que es donin en el seu entorn, siguin de caire puntual o reiterat. En aquest sentit, aquí trobareu informació sobre com detectar una situació de violència a la vostra entitat i també els passos a seguir en cas que aquesta es produeixi. Així mateix, trobareu algunes recomanacions per a la prevenció de les violències masclistes i un recull de serveis d’atenció i suport gestionats per entitats o administracions.

Mèdia
Portada del protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils

Més materials

Consell de Joventut de Barcelona

Mateix àmbit

Punts Liles

Districte d'Horta - Guinardó. Ajuntament de Barcelona