Violències masclistes: estratègies per a la prevenció i abordatge. Claus per elaborar un protocol per la teva entitat juvenil

Descripció

Violències masclistes: estratègies per a la prevenció i abordatge. Claus per elaborar un protocol per la teva entitat juvenil

La proposta formativa presentada dóna resposta a la necessitat manifestada per les entitats i federacions de lleure que volen treballar en la construcció d’una societat més justa on es garanteixin els drets de totes les persones, unes relacions socials i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i, per tant, lliure de situacions de violències masclistes.

A nivell més concret, es vol dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.

OBJECTIUS:
- Sensibilitzar als i les joves d’entitats juvenils sobre violències masclistes
- Dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.
- Donar eines perquè les entitats es dotin d'un procediment d'intervenció i acompanyament amb la finalitat d'atendre i resoldre situacions d’agressions masclistes.

CONTINGUTS:
1.Conceptes bàsics: sistema binari,sexe-gènere, estereotips, divisió sexual del treball, relació de poder

2. Violències masclistes. Definició i Tipologies. Les violències masclistes en el món de l’associacionisme juvenil

3. L’abordatge de les violències masclistes a les entitats juvenils. Recursos: Protocols, Comissió d’igualtat, Pla de formació, Treball en xarxa...

4. Desenvolupem un protocol per la prevenció i abordatge de violències.
(a) Acció preventiva: comunicació, formació i compromís
(b)La comissió d’igualtat
(c) Procediment d’actuació: principis i garanties, drets i obligacions, procés d’intervenció (diagrama), seguiment i avaluació, informació.

Mèdia

Més materials