Skip to main content

Consell de Dones de Sant Martí

institucio

Profile picture for user Consell de Dones de Sant Martí

Al Consell de Dones participen totes les associacions i grups  de dones del Districte que hi han demanat el seu ingrés. A les reunions obertes del Consell participen les representants d’aquestes associacions, així com dones individuals, que vulguin col.laborar i participar en el Consell.

Objectius:

* Estudiar i emetre informes sobre els temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats i/o la no discriminació per raó de sexe.

* Potenciar la coordinació entre altres serveis i comissions del districte per tal d’evitar la discriminació per raó de sexe en totes les actuacions i programes.

* Conèixer la situació de les dones del districte i les seves diferents problemàtiques. Actuar d’acord amb les línies d’actuació recollides en el Pla Municipal per a les Dones de l’Ajuntament de Barcelona i, mitjançant el Consell del Districte, proposar la concreció de l’esmentat Pla en programes i actuacions específiques. Promoure la informació, el debat i la difusió de la qualitat de vida de les dones.

* Presentar al Consell del Districte els acords aprovats al Consell de les Dones.

Obres Premi Jove de Còmic de Sant Martí per la prevenció i erradicació de la violència masclista
Consell de Dones de Sant Martí