Skip to main content

Espai Jove Boca Nord

equipament

Profile picture for user Espai Jove Boca Nord

L’Espai Jove Boca Nord és un equipament juvenil i públic del Districte d’ Horta-Guinardo que té la voluntat de donar resposta a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves. Des de l’Espai Jove Boca Nord pretenem facilitar serveis per a la joventut del districte i de la ciutat amb recursos i espais que dignifiquin les condicions dels joves. Parlem de 2.300 m2 dels joves i pels joves. Parlem d’un model d’equipament que disposa de recursos per oferir espais i programacions altament singularitzades. Per aconseguir aquesta fita la programació és diversa i oberta a tot tipus d’activitats i propostes. Prevalent les més emergents i donant cabuda a aquelles que, pel fet d’estar proposades pels joves, tenen dificultats per trobar altres espais dins la ciutat. Ara mateix, l’Espai Jove Boca Nord desenvolupa un munt d’activitats, de disciplines i àmbits molt diferents. No és fruït de la casualitat, al llarg dels darrers anys al Boca Nord s’ha treballat molt per adaptar els diferents espais a les necessites autèntiques que tenien les associacions juvenils i els grups de joves del Districte. I és això mateix el que volem continuar fent. Sempre amb l’ànim de facilitar les coses als/les joves.

L’actuació integral de l’equipament cobreix els següents àmbits:

- Suport a les iniciatives de grups juvenils.

- Foment de la participació del teixit associatiu formal i no formal recolzant l’associacionisme juvenil al Districte.

- Programació cultural estable : concerts, exposicions, jornades, cicles culturals, xerrades.

- Suport a la creació jove amb espais i recursos especialitzats: bucs d’assaig, assessorament musical, aules tecnològiques, tallers, cessió d’espais.

- Espais relacionals, d’aprenentatge, lleure i creació d’ampli espectre adequats als interessos dels joves.