Skip to main content

Institut Milà i Fontanals

centre_escolar

Profile picture for user Institut Milà i Fontanals

L’INS Milà i Fontanals és un centre d’ensenyament secundari, emmarcat en el sistema d’ensenyament públic català. En conseqüència, té un caràcter plural, laic i democràtic i ofereix un marc educatiu orientat a la formació integral de l’alumnat i oferint-los igualtat d’oportunitats: obert a tots, respectuós amb les creences religioses i culturals de professors i alumnes, innovador, potenciador dels valors democràtics entre totes les persones que el conformem i defensor dels valors fonamentals d’igualtat, coeducació i respecte entre els membres de la comunitat educativa. L’institut està situat al barri del Raval. Ocupa un gran edifici dels anys seixanta que delimita la plaça Folch i Torres pel costat sud. La plaça s’obre pel costat oest a la ronda sant Pau que marca els límits del districte de Ciutat Vella amb l’Eixample.

Institut Milà i Fontanals, Plaça de Josep Mª Folch i Torres, Barcelona, Espanya
Barcelona
Espanya