Skip to main content

Move in Vein

col_lectiu_feminista

Profile picture for user Move in Vein

MOVE IN VEIN apareix cap al 2008 com una iniciativa de set ballarines per tal d’aprofundir en la cultura hip hop ballant a concerts de rap, jams, etc. La idea en aquells moments era absorbir tot allò que la cultura hip hop els podia aportar tant a nivell artístic com social.A causa de la joventut de les ballarines i de les diferents expectatives, el grup va anar minvant fins a disoldre’s. Al cap d’uns anys una de les integrants (en aquell moment intèrpret) decideix reprendre el projecte assumint la seva direcció i així treballar des d’una òptica més madura i professional. Es va convidar a formar-hi part a cinc ballarines de trajectòries molt diferents però amb un sentiment i forma d’entendre la dansa comuna. Aquestes noves incorporacions han fet avançar el grup i enriquir-lo de forma que s’han ampliat els registres cap a disciplines com el contemporani, el jazz, el hip hop, el teatre musical, experimental i la dansa social.A partir d’aquí es genera una lluita incessant per trobar noves maneres d’expressar i connectar amb la realitat, tant de les pròpies ballarines com del públic amb l’objectiu d’explicar històries que ens facin reflexionar plegades. Amb aquest objectiu, l'any 2020 incorporen a la Patricia Rivera  Prieto (artista plàstica) i Ona Salvat Febrero (poesia escènica).

O'VARIAS. Peça teatral
Move in Vein