Skip to main content

Plataforma unitària contra les violències de gènere

col_lectiu_feminista

Profile picture for user Plataforma unitària contra les violències de gènere

La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, fundada l’any 2002, som una associació formada per 110 entitats i un gran equip de persones de tot Catalunya, que compartim i impulsem un moviment social per eradicar la violència contra les dones de la nostra societat. Jurídicament, està constituïda com associació i està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'inscripció 29709. L'àmbit territorial és Catalunya. El nostre ideari està recollit en un Manifest de consens, al qual les entitats adherides hi donen suport. El treball en xarxa és la nostra força, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques. Ens nodrim mútuament i cerquem les estratègies adients per vèncer les resistències al canvi de bona part de la societat, tradicionalment masclista i patriarcal. A través de les accions al carrer, arribem a la ciutadania per canviar aquest món, i sumem forces per exigir els recursos suficients a les diferents administracions, perquè les dones tenen tot el dret a viure sense violència. Les nostres línies principals de treball, són la prevenció, la sensibilització i la incidència política, encaminades a l'eradicació de la violència masclista. Volem - Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el nostre silenci. - Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació. - Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència contra les dones i evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la reproducció d’aquestes pautes de conducta. - Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen violència. - Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau. - Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’eradicació de la violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que duen a terme.

Rambla de Santa Mònica, 10, Barcelona, Espanya
Barcelona
Espanya

Concentracions de denuncia de les violències de gènere
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Violència masclista, migració i racialització
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Dones de blanc
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Teixim barris igualitaris des de les aules. Projecte d’Aprenentatge i Servei amb perspectiva de gènere i intercultural
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Fem Acció contra el masclisme!
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Concurs per l'eradicació de la violència masclista "Només Si és Si!"
Plataforma unitària contra les violències de gènere
La Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI)
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Trenquem el silenci
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Santa Georgina 2017
Plataforma unitària contra les violències de gènere