Skip to main content

Institut Diversitas

entitat

Profile picture for user Institut Diversitas

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, ens proposem posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

Treballem al voltant de cinc eixos de diversitat que considerem prioritaris: cultural, gènere, funcional, generacional i religiosa.

Com a fonament de la nostra perspectiva entenem que la diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim de riquesa i a vegades, també de conflicte i discriminació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la, gestionar-la i sovint, treballar per eradicar les injustícies que en ella es basen, així com per afavorir la cohesió social.

Objectius

-Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret característic i necessari de les societats actuals.

-Difondre la riquesa de la diversitat humana en totes les seves manifestacions.

-Generar eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.

-Posar en evidència i contribuir a la superació de les desigualtats i discriminacions socials basades en la diversitat.

-Contribuir a desfer els tòpics sobre els «altres» diferents, que sovint són el primer obstacle per a la cohesió social.

Què fem

-Sensibilització: Diverses accions adaptades a les necessitats de les persones destinatàries, com ara tallers, intervencions a l’espai públic, xerrades, espais de trobada, etc.

-Formació: Transmetre continguts i eines per entendre i gestionar la diversitat en un sentit ampli, a través de diverses modalitats formatives i emprant metodologies innovadores.

-Assessoraments: Dissenyem, executem o avaluem accions, projectes, programes o plans relacionats amb la diversitat en diversos contextos territorials o institucionals.

-Dinamització comunitària: Disseny i desenvolupament de processos orientats a sensibilitzar, formar, resoldre conflictes i/o promoure la convivència entre la ciutadania.

-Recerca Aplicada: Dissenyar i desenvolupar estudis des d’un enfocament interdisciplinari i amb metodologies qualitatives, per tal de traduir-los en projectes i/o programes d’intervenció.

-Gestió de projectes: Col·laborem en la gestió de projectes impulsats per altres entitats amb les que compartim la mirada i els objectius.

Image removed.