Skip to main content

Transicions Feministes

Som una xarxa d'entitats de primer i segon nivell que treballem per aconseguir canvis organitzacionals feministes, tant a les nostres pròpies entitats com en les organitzacions sòcies i entorn proper. Ens hem trobat arrel del treball que cadascuna hem engegat per denunciar les desigualtats de gènere a les organitzacions, presentar protocols de prevenció i desenvolupar metodologia organitzativa pro-equitat. En el trànsit cap a organitzacions més feministes i justes, hi ha moltes pases i aprenentatges que podem compartir, perquè hi ha processos i actuacions que en molts casos són semblants, i estem engrescades a ajuntar les energies i recursos per optimitzar i créixer juntes.

La xarxa és un procés viu el que actualment formem part Lafede.cat, la Comissió d'Economies Feministes de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona i Coòpolis-Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

 

PROTOCOL PER L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS A LES ORGANITZACIONS Guia de prevenció i actuació de Lafede.cat
Transicions Feministes
PERSPECTIVA FEMINISTA I ÈTICA DE LA CURA - Guia d’autodiagnosi per a organitzacions de Lafede.cat
Transicions Feministes
Guia Fem-ho juntes! Caixa d'eines per a la transició organitzativa feminista (2/2)
Transicions Feministes
Guia Fem-ho juntes! Caixa d'eines per a la transició organitzativa feminista (1/2)
Transicions Feministes
EINA D’OBSERVACIÓ DE GÈNERE
Transicions Feministes