Skip to main content

Esguard SCCL

col_lectiu_feminista

Profile picture for user Esguard SCCL

L’Esguard som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que oferim serveis en educació en el lleure. El nostre objectiu és proporcionar recursos per tal que els infants puguin desenvolupar-se de manera holística. Aquest és el principal motiu que ens uneix a les persones fundadores per tirar endavant aquest projecte, que ha nascut fruit d’una evolució natural del nostre recorregut formatiu i laboral en el món de l’educació.

Cooperativa sense ànim de lucre; perquè entenem que, d’aquesta manera, es valida la vocació social del projecte, fomentant pràctiques que no subordinen el servei social a les directrius econòmiques i generant espais de participació i de decisió col·lectius i autogestionats, invertint les lògiques empresarials del sector.

Teixit associatiu; les persones sòcies tenim una trajectòria en el teixit associatiu del barri i volem vetllar per la plena integració de la cooperativa en l’entramat associatiu i laboral d’aquest, enriquint així la nostra repercussió social a nivell local.

Qualitat; és primordial per a nosaltres incidir d’una manera qualitativa en la tasca educativa, per això entenem que aquest objectiu és indissociable a unes condicions laborals dignes que posin en valor la figura de l’educador i la seva formació.

Cooperativisme i educació; la nostra manera de decidir i organitzar-nos com a cooperativa tindrà una repercussió en la nostra tasca pedagògica. Partint de valors com la solidaritat, l’educació per la pau, la sinceritat i una inclusió real, oferim als infants la possibilitat de créixer de manera autònoma posant la resolució de les seves necessitats personals i col·lectives al centre de l’activitat educativa de la que participen. En aquest sentit, creiem que el món educatiu es troba en un moment d’innovació i renovació pedagògica en la que l’educació no-formal hi juga un paper clau.

Entenem que cooperar i educar no són conceptes autònoms, sinó que van de la mà quan volem avançar i sumar. I és així com volem seguir creixent!

Carrer de Galileu, 252, Barcelona, Espanya
Espanya