Skip to main content

CFA Pegaso

centre_escolar

Profile picture for user CFA Pegaso

L’octubre de 1978 neix l’Escola d’Adults Pegaso a partir de les reivindicacions de pares i professors de l’Escola d’Educació Primària Príncep de Viana (Pegaso) i el suport de l’Associació de Veïns de Sant Andreu.carrer L’Escola es crea per atendre un fet de justícia històrica: durant el franquisme molta gent no va poder anar a escola. Per això es potencien especialment els grups de Cultura Bàsica i de Graduat Escolar. Els pares de l’escola de nens en són els primers alumnes. La participació de l’Escola en el moviment de renovació pedagògica i en la definició de la Formació Permanent d’Adults sempre ha estat molt activa. A més, ha estat membre organitzador i coordinador de les diferents Jornades Pedagògiques de Formació d’Adults que s’han fet a través de la Coordinadora d’Escoles d’Adults. En pocs anys, el nombre d’alumnes arriba a 1000, la qual cosa comporta problemes d’espai i de dinàmica dels dos centres (l’Escola d’EGB i la d’Adults). Comença, aleshores, el procés de mobilitzacions i lluites per a reivindicar els locals que possibilitin la creació d’un centre d’adults separat del d’EGB. Finalment, l’INEM i l’Ajuntament habiliten per a l’Escola un espai del centre de Formació Professional Francesc Layret, situat molt a prop de l’Escola inicial. Tan aviat com es disposa de locals propis, s’engeguen diversos projectes educatius amb el suport de diferents entitats: la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, l’INEM, l’Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona, el Departament de Justícia, l’Escola del Pont del Dragó. A finals de juliol de 1986, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat subvenciona al Districte part de la compra de l’edifici on estarà el nou local de l’Escola Pegaso. L’Ajuntament adquireix, doncs, l’edifici Josep Pallach, antiga fàbrica de Sant Andreu, i l’Escola s’ubica a la cinquena planta. En aquest període s’elabora el Projecte Educatiu del Centre en el qual participen, a través d’unes jornades educatives, alumnes i professors. I s’aprova en assemblea. Durant el curs 90-91, després de diverses negociacions amb el Districte, l’Escola canvia de nou i es traslladada a la segona planta del mateix edifici, on segueix actualment. Arran de l’aprovació de la LOGSE, la nova llei de reforma educativa, l’ensenyament secundari passa a ser obligatori fins els 16 anys. El 1999 l’Escola incorpora els estudis de Graduat Escolar de Secundària. Trenta-tres anys després de néixer, el nostre futur, quant a emplaçament, continua incert però quant a motivació, compromís i empenta, es manté inalterable.

Carrer dels Segadors, 2, Barcelona, Espanya
Barcelona
Espanya