Skip to main content

ESTIMEM-NOS! Recursos per treballar l'educació sexual i afectiva

Descripció

ESTIMEM-NOS! Recursos per treballar l'educació sexual i afectiva

Les sexualitats i els afectes són una part essencial de la nostra vida i les aprenem des de la infància. Per això, hem elaborat un recull de recursos dirigits a la comunitat educativa i a les famílies, per formar-nos, explorar i poder educar des de la realitat de la diversitat de gènere, sexual i afectiva.

GUIES

75 libros para hacer educación sexual con peques desde la familia. Asexovi ens ofereix aquesta recopilació d’obres amb el propòsit divulgatiu de proporcionar a les famílies un recull de contes i guies que poden ser útils per a l’educació sexual. Inclou enllaços de descàrrega a les obres.

La educación sexual en la primera infancia. Guia para madres, padres i profesorado de Educación Infantil. Aquesta guia de la secretaria general d'educació i formació professional, està dirigida a professionals de l'educació i a famílies des d'una concepció de l'ensenyament i l'aprenentatge basada en el desenvolupament integral, enfoca la pràctica educativa comptant amb la sexualitat i la diferència sexual i integrant els aspectes corporals, afectius, cognitius i relacionals

La educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años. Guia del Ministeri  d’Educació i ciència. Dóna una perspectiva general sobre com abordar l’educació sexual d’infants fruit de l’experiència de la primera guia dirigida a la primera infància.

Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquesta guia elaborada per la Intersindical Alternativa de Catalunya, pretén ser un punt de partida per a la transformació de la situació que vivim en els nostres centres, i està dirigida a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal no docent, famílies i sindicats; aborda el tema sense por i, en la mesura del possible, presenta solucions.

Guia de recursos d’educació sexual i afectiva:  Aquesta guia elaborada per la Diputació de Barcelona amb el suport del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi, té com a objectiu apropar els diferents recursos presents a la xarxa en matèria de sexualitat per tal que el personal de l’administració local disposi d’aquestes eines i facilitar així les accions o activitats a desenvolupar en el territori.

Treu-li suc a la sexualitat. Guia d’activitats per treballar a l’aula: Aquesta guia, elaborada per la Diputació de Barcelona, ofereix activitats didàctiques per a l’alumnat i orientacions per al professorat per promoure una sexualitat positiva i saludable i ajudar l’alumnat a créixer com a persones i aprendre a respectar-se a si mateixes i a les altres.

Identitat, gènere i adolescència Proposta coeducativa per a la prevenció de la discriminació sexista i homofòbica de l’Institut Català de les Dones (ICD). Aquest treball de recerca ofereix reflexions per al professorat i unitats didàctiques per a l’alumnat d’educació secundària per tal d’educar en el respecte i la igualtat entre les persones i així construir una societat amb una ciutadania lliure, que gaudeixi de la diversitat i que resolgui qualsevol tipus de conflicte sense necessitat de recórrer a la violència.

La presència lgtbi en l’àmbit educatiu. Eines per a la informació, la reflexió i la formació. Aquesta guia, elaborada pel Departament d’Acció social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya, abarca tota la relació entre educació i LGTBI. Us pot servir per aprofundir en els temes de coeducació, bullying i treball amb professorat i famílies (veure apartats 3-4 i 6-7 i 9). També hi trobareu un recull de bibliografia de cadascún dels temes que tracta al llarg de l’informe.

 

MATERIALS

El projecte “Diversitat en curt”  forma part del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Mesures per la Igualtat LGTBI 2016 - 2020, i posa a disposició dels centres educatius cinc curtmetratges que, acompanyats de guies didàctiques, permeten treballar a l’aula temes relacionats amb les identitats i les discriminacions per raó de sexe, la diversitat afectiva i sexual i la convivència.

Aquests materials volen ser també una eina per preveure i resoldre les situacions d’assetjament que poden tenir lloc en l’àmbit escolar. S’adreça a cursos d’educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria, però el professorat i el personal formador haurà de tenir en compte i valorar sempre l’oportunitat de fer servir aquests materials segons la diversitat de l’alumnat implicat en el projecte.

Els vídeos mostren, de manera creativa i testimonial, situacions personals i socials que permeten aprendre a respectar les diferents maneres que tenim les persones de viure l’afectivitat i la sexualitat, relacionar-nos socialment i conviure en família.

El projecte consta dels següents materials didàctics :

 

Els quaderns de l’INCLOU. Des de l’associació Inclou: Gais i lesbianes en l’educació plantegen la premissa que l’homosexualitat no és un problema sinó una oportunitat educativa per a tothom, de la mateixa manera que ho són el racisme o la igualtat entre homes i dones. Té com a objectiu presentar materials que es poden utilitzar per introduir el tema de la diversitat afectiva i sexual a l’aula i ajudar a crear un ambient segur i menys hostil per als infants, adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i que es qüestionen la seva sexualitat (lgbtq).

 

Com he canviat. Em trobo bé? Aquesta unitat didàctica facilitada per la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) està adreçada el professorat del cicle superior d’educació primària, es desenvolupen activitats per tal d’iniciar l’alumnat en l’educació afectiva i sexual a l’adolescència primerenca.

Afectivitat i sexualitat. En aquest espai del web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya ofereix informació i orientacions per tal de reconèixer diferents tipus de relacions i nivells d’intimitat, i prendre consciència que les relacions afectives han de ser respectuoses i lliures, que no han de fer allò que no desitgin fer i que és necessari aprendre a dir no.

Sexualidad. Cuerpos, identidades y orientaciones. La última de les quatre guies creades per l’Instituto Canario de Igualdad que tracta sobre les identitats i les orientacions sexuals com elements consubstancials a la sexualitat, en concret, als cossos i als desitjos.

Dibuixant el gènere. Material en format audiovisual acompanyat d'una guia pedagògica que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli. Esta dividit en quatre capítols breus. Són els següents:

  • Capítol 1. Sexualització de les societats sistema sexe/gènere
  • Capítol 2. Biologia o cultura?
  • Capítol 3. Estereotips - normes de gènere, interseccionalitat i desigualtats/violències
  • Capítol 4. Sistema sexe / gènere  i diversitat sexual (intersex, transex…)
  •  
  • _______
  •  
  • A continuació trobaràs un enllaç per descarregar el recull de recursos en format PDF
     

 

Autoria

Teixim Xarxes

Temàtica
Sexualitats
Coeducació
Cos
Educació
LGTBI+
Àmbit
Audiovisuals
Educatiu
Vídeo
Públics
Ciutadania
Docents i professionals
Familiars
Joves
Comparteix-ho

col·laboracions

Punts Liles
Districte d'Horta - Guinardó. Ajuntament de Barcelona
Alliberem el barri! Performance "Les dones som subjectes"
Institut Quatre Cantons

More Contents

Mateixa temàtica

Teixim Xarxes
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Ajuntament de Barcelona. Districte de l'Eixample